Klima, CO2 & energi

Klima, CO2 & energi

Image

'Alle verdensmål er lige vigtige, men klimaet haster mest', det var nogle af ordene fra Mogens Lykketoft, da han i september 2018 gæstede groconsults Åbent Hus arrangement. På denne side finder du koncepter, som direkte eller indirekte kan bidrage til at reducere jeres CO2 udslip.

Vidste du, at CO2 reduktioner indgår direkte eller indirekte i mindst seks af de 17 verdensmål?
Og direkte eller indirekte i mere end 20 af delmålene?

Så har du i første omgang kun læst overskrifterne på verdensmålene, så er der god grund til at nærlæse de 169 delmål.

Du kan blive hjulpet på vej til mindske CO2 udslippet ved brug af følgende:

Energioptimeringskoncept + finansieringsmodeller

Image

I vil gerne nedbringe energiforbruget i jeres bygning, men hvordan skal det gøres uden at involvere mange parter med stort tidsforbrug til følge?

Vi har løsningen til jer. I får afdækket energioptimeringspotentialet på én gang – gratis og uforpligtende – af en uafhængig energikonsulent.

Vi kører projektet fra start til slut og finder samtidig den økonomiske løsning, der passer til jeres behov – hvad enten det er kontant betaling, eller I ønsker en finansieret løsning.

Læs mere her

CO2 regnskab

Image

Parisaftalen blev indgået i december 2015 – og 2019 har indtil videre haft de menneskeskabte klimaforandringer højt på dagsordenen bl.a. blandt de unge, som af mange omgange – verden over – har demonstreret for et bedre klima. Skal vi imødegå disse mål og krav, så kræver det, radikale ændringer i måden vi forbruger på.

Skal vi hjælpe dig og din virksomhed? Med udgangspunkt i jeres eksisterende aktiviteter kortlægger vi CO2 udledningen og finder løsninger tilpasset jeres behov.

Vidste du, at vi som danskere hver især udleder 17 ton CO2/år? Og at Parisaftalen foreskriver 5 ton CO2/person i 2030, 2 ton i 2050 og 0 ton i 2070?

Forankring af energistyringsværktøjer

Image

Har I brug for hjælp til at få aktiveret indsamlet data, så de i højere grad bidrager til at opfylde CO2 mål, undgå unødvendige omkostninger fx lækageskader og energispild? Få jeres data til at skabe endnu mere værdi.

Forankringskonceptet kan bruges til at understøtte energistyringsværktøjer – blandt andre KMD EnergyKey og KeepFocus – der bruges til at skabe overblik over forbruget af el, vand, varme og andre relevante områder, hvor der indsamles data.

Læs mere her

Tilmeld nyhedsbrev

* indicates required
Netværk for foodservice
Kommuner
groconsult nyt
groconsult ApS | Skjulhøj Allé 32 | 2720 Vanløse | M: 61 14 72 24 | jette@groconsult.dk | CVR nr.: 39394340